Втори час на класа

ГРАФИК

за втори час на класа

за консултиране на родители и ученици

през първия учебен срок на учебната 2017/2018 година


Ден за среща с родители и ученици

за всички класове

Вторник от 14.30 часа до 15.30 часа.