Учители
Име, фамилия Образование Специалност Длъжност
инж. Георги Аврамов Висше - магистър Инженер промишлено и гражданско строителство Директор
Александър Енев висше - бакалавър педагогика на обучението по български език и английски език Учител, общообразователен учебен предмет
Анастасия Димитрова Висше - магистър педагогика на обучението по физика и математика Учител, общообразователен учебен предмет
Владислав Аврамов Висше - магистър Диагностика, обслужване и ремонт на автомобилна техника; Маркетинг Учител, теоретично обучение
Добромира Михалева Висше - бакалавър История и география Учител, общообразователен учебен предмет
Доню Димитров Професионален бакалавър Промишлено и гражданско строителство Учител, практическо обучение
Елица Райнова Висше - бакалавър Педагогика на обучението по български език и френски език Учител, общообразователен учебен предмет
инж. Латинка Биволарова Висше - магистър Промишлено и гражданско строителство - конструктор Старши учител, теоретично обучение
Марияна Биволарова Висше - магистър Маркетинг; Финанси и банково дело Учител, теоретично обучение/Завеждащ, административна служба
Мая Григорова Висше - магистър Финанси Учител, теоретично обучение
Миролюба Стоянова Висше - магистър Българска филология; Логопед Учител, общообразователен учебен предмет
Нериман Рамаданова Висше - бакалавър Социална педагогика Учител, общообразователен учебен предмет
Николай Тодоров Висше - магистър Педагогика - образователни аспекти на пластичните изкуства и физическо възпитание и спорт Учител, общообразователен учебен предмет
Персонал
Иванка Йорданова Висше - магистър Икономист по строителството Главен счетоводител
Надка Вълканова Висше - бакалавър Икономист по промишлеността Главен счетоводител
Владимир Радев Средно специално Електронен техник Домакин
Милена Ганева Средно образование Хигиенист
Йордан Иванов Средно образование Мебелно производство Работник поддръжка
Димитър Дойков Полувисше Машиностроене, огняр Огняр