Учебна програма

Учебна програма

за провеждане на учебните занятия през I учебен срок на учебната 2017/2018 г.

Учебна програма

Седмично разписание на учебните часове

1. 8:00 - 8:45
Междучасие 10 минути
2. 8:55 - 9:40
Междучасие 10 минути
3. 9:50 - 10:35
Междучасие 25 минути
4. 11:00 - 11:45
Междучасие 10 минути
5. 11:55 - 12:40
Междучасие 10 минути
6. 12:50 - 13:35
Междучасие 10 минути
7. 13:45 - 14:30
Междучасие 10 минути
8. 14:40 - 15:35