Прием на ученици - 2017/2018Задочна форма след завършен VIII клас
Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи

Специалност: "Външни ВиК мрежи"

Реализация
Професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи” специалност „Външни ВиК мрежи” Ви дава възможност за придобиване на задълбочени познания и практически умения, свързани с разчитане на различни архитектурни планове и детайли, познаване на видовете уличните ВиК мрежи, правилното използване на инструментите, машините и инвентарните пособия при ВиК работи. След завършване Вие придобивате средно образование и квалификация, даваща Ви право да работите като: водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация); водопроводчик, химическата промишленост; монтьор, водопроводни тръби, Работник, полагане на дренаж, Водопроводчик, аварийна група
Балообразуващи предмети
  • Оценка от удостовереието за завършен VII клас по български език и литература
  • Оценка от удостовереието за завършен VII клас по география
  • Оценка от удостовереието за завършен VII клас по физика