График за класните упражнения

График

за класните упражнения през учебната 2016-2017 година

II срок