Историческа справка

Историческа справка

1959г.  По предложение на ИК на ОНС пред МНП от 01.09.1959г. е основано строителното училище. Първото наименование на училището е било „Сградостроителна школа”, едногодишен срок на обучение. Първият директор е бил инж. Стефан Цанев Стоев от с. Стражица, Великотърновски окръг.
 Първите учители – Васил Нанков, Мария Върбанова, Алекси Русев, Марин Желязков, Йордан Стоянов, Костадинка Бъчварова, Ангел Атанасов, Тодора Гигова, Моньо Манев, Цветан Първанов, Лазар Лазаров, Анчо Чобански и Милка Петрова.
 Първата година са приети 104 ученика, завършили 103.
1960г.   Започва строежа на сегашната триетажна сграда с участието на ученици и учители.
1963г.   Училището е преобразувано в ПТУ по сградостроителство с двугодишен срок на обучение.
1964г.   Училището се премества в новата сграда, която се използва и днес – с 13 кабинета.
1968г.   Завършена е сградата на четириетажен пансион към училището с капацитет 205 легла.
1969г.   Директор на училище е назначен инж. Тодор Желязков – дотогава е бил зам. директор.
1971г.   Започва строежа на работилниците и топлата връзка.
1973г.   Училището е обявено за Средно професионално - техническо училище по индустриализирано строителство с тригодишен срок на обучение. За директор е назначен инж. Кольо Дучев.
1975г.   С решение на Педагогически съвет е прието училището да носи името на поета Пеньо Пенев.
1976г.   Честване на първи път патрона на училището. На националния преглед на ТНТМ в гр. Пловдив училището е удостоено с вимпел на ЦК на Комсомола.
1978г.   Директор – Д. Бошнаков.
1981г.   Училището установява връзки със средно строително училище от гр. Новая Каховка, Херсонска област УССР.
1982г.   Обмяна на група със Средно строително училище в гр. Новая Каховка, Херсонска област УССР.
1983г.   Подарен е бюст – барелеф на патрона на училището от архитект Марин Узунов.
1984г.   С Указ 1559 от 21 май 1984г. на Държавния съвет на Република България училището е наградено с орден „Кирил и Методий” - ІІ степен.
1985г.   Директор – инж. Ст. Флорова и зам. директор Илия Нейчев и Ив. Алексиев.
1987г.   Първи прием техникум паралелки по специалността „Строителство и архитектура” с четиригодишен курс на обучение.
1987г.   Директор – Милко Николов, зам. директор Илия Нейчев и Ст. Флора.
1992г.   Директор – Илия Нейчев.
1994г.   Златен медал от Републиканското първенство по волейбол за юношиa
15.09.1996г.   От СПТУ по индустриално строителство се преобразува в СПТУ по строителство със заповед РД 14-29 от 02.04.1996г. на МОНТ.
03.02.1998г.   Учредена е собствеността с Акт №119 за държавна публична собственост на МФ.
15.09.1998г.   От СПТУ по строителство е преобразувано в Техникум по строителство – с заповед РД14-21 от 21 април 1998 година.
Учебна 1999 - 2000г.   Първи прием техникум паралелки след завършен седми клас – специалност „Строителство и архитектура” с интензивно изучаване на английски език.
Юли 2000г.   Фьодор Андреев и Стефан Христов – ученици от ІVа курс, специалност „Строителство и архитектура” с ръководител арх. Стефка Пенчева заемат първо място в националната изява по наука и техника – конкурс „Строителство и архитектура”.
01.06.2002г.   Искрен Йовчев, ученик от 11 клас – първо място на национален ученически фотоконкурс.
Май 2006г.   Денис Нехатов Османов – 13 клас заема І /първо/ място в ІV Национална олимпиада по информационни технологии.